Bảng giá đất

#Vị tríGiá nhà nướcGiá thị trường
1
Mặt tiền Đường 19/4, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 9 triệu/m2 42 triệu/m2
2
Hẻm Đường 19/4, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 4 triệu/m2 12 triệu/m2
3
Mặt tiền Đường Âu Cơ, Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 3 triệu/m2 -
4
Mặt tiền Đường Âu Cơ, Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận 3 triệu/m2 -
5
Mặt tiền Đường Âu Dương Lân, Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận 4 triệu/m2 20 triệu/m2
6
Mặt tiền Đường Bà Huyện Thanh Quan, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận 3 triệu/m2 14 triệu/m2
7
Mặt tiền Đường Bà Triệu, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 7.5 triệu/m2 37 triệu/m2
8
Mặt tiền Đường Bàu Me, Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận 2.5 triệu/m2 -
9
Mặt tiền Đường Bế Văn Đàn, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận 6.5 triệu/m2 20 triệu/m2
10
Mặt tiền Đường Bùi Thị Xuân, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 7.5 triệu/m2 25 triệu/m2
11
Mặt tiền Đường Bùi Xuân Phái, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận 3.5 triệu/m2 5 - 7 triệu/m2
12
Mặt tiền Đường Cao Bá Quát, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận 6 triệu/m2 27 triệu/m2
13
Mặt tiền Đường Cao Hành, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 8.5 triệu/m2 25 triệu/m2
14
Mặt tiền Đường Cao Lỗ, Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận 2.5 triệu/m2 -
15
Mặt tiền Đường Cao Thắng, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận 11 triệu/m2 50 triệu/m2
16
Hẻm Đường Cao Thắng, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận 4 triệu/m2 20 triệu/m2
17
Mặt tiền Đường Cao Xuân Huy, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận 4.5 triệu/m2 15 triệu/m2
18
Mặt tiền Đường Châu Văn Liêm, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 7.5 triệu/m2 35 triệu/m2
19
Mặt tiền Đường Chế Lan Viên, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận 3 - 6 triệu/m2 20 triệu/m2
20
Mặt tiền Đường Chu Mạnh Trinh, Thanh Hải, Phan Thiết, Bình Thuận 7.5 triệu/m2 13 triệu/m2