Tìm kiếm bất động sản

15 bất động sản được tìm thấy
7 tỷ - 21.000 m2
Bắc Bình, Bình Thuận
1,8 tỷ - 202 m2
Bắc Bình, Bình Thuận
5.130 triệu - 54.000 m2
Bắc Bình, Bình Thuận
2,3 triệu/m2 - 11.741 m2
Bắc Bình, Bình Thuận